Yükleniyor 0
Paylaş

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı: CEP TİYATROSU DİGİTAL YAYINCILIK VE PRODÜKSİYON TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Şehit Fethi Bey cad No:33 Konak/İZMİR

Telefon: 0(232) 445 20 33

E-Posta: ceptiyatrosumobil@gmail.com

1.2.ALICI

Ad-soyad :

Telefon ve E posta:

Adres:

MADDE 2. KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin taraflarıişbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini veanladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, www.ceptiyatrosu.com alan adlı websitesinden (“Websitesi”), Satıcı'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğihükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

Web sitemize(www.ceptiyatrosu.com) ,mobil uygulamamıza(ceptiyatrosu) üye olarak ve/veya buralardan bilet/kod alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet/kod alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce bizimle sitemizde belirtilen iletişim numaralarından iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden,mobil uygulamamızdan bilet/kod satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden,mobil uygulamamızdan bilet/kod satın aldığınızda, etkinlik biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

a) şirketimiz ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/kod/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “bilet/kod satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN,HİZMET ÖDEME ve İADEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

1.Sözleşme konusu bilet/kod şirkete ait www.ceptiyatrosu.com adresinden aracı sanal pos aracılığıyla satın alınabilmektedir. 

Kodlarınızın kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Kaybolan,çalınan bilet/kod alıcının sorumluluğunda olup satıcıya hiçbir kusur yüklenemez. 

Herhangi bir nedenle bilet/kod bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

2.Satın alınan bilet/kod, şirketin “cep tiyatrosu” mobil uygulaması üzerinden kullanabilmektedir. 

Satın alınan bir bilet/kod tek kullanım hakkı (tek oyun,program vs izleme hakkı) vermektedir. Biletin/kodun geçerlilik süresi (aktiflik hali) satın alınmasından itibaren 7 gündür. Dolayısıyla satın alınmasını müteakip 7 günlük süre içerisinde kullanılması zorunludur. Aksi halde Bilet/kod zamanaşımına uğrayacak ve geçerliliğini kaybedecektir.Bu halde satıcının hizmeti sunma yükümlülüğü sona erecek olup satıcıya hiçbir kusur atfedilemez.

Biletin/kodun geçerlilik süresi içerisinde (7 gün içerisinde) kullanım süresi satın alınan kodun vasfına göre değişmektedir. Kullanım süreleri satın alınan biletin/kodun uygulamaya tanımlanmasından itibaren işlemeye başlar. Süre sona erdiğinde alıcının sistemi kapanacak ve satıcının hizmeti sunma yükümlülüğü sona erecektir. Bu süre içerisinde alıcının bileti/kodu kullanmaması veya tercih ettiği oyunu,programı vs tam ve eksiksiz izleyememesi hallerinde satıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.Satıcı hizmetin ifasını tam ve eksiksiz gerçekleştirmiş sayılacaktır. 

3. Kural olarak, tüm bilet/kod satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 maddesine istinaden alıcının, satın aldığı biletlere/kodlara dair cayma hakkı bulunmamaktadır.

4.Satın alınan biletin/kodun teknik nedenlerle çalışmaması, alıcının sisteme giriş yapamaması, sistemdeki teknik aksaklıkların oluşması hallerinde alıcı öncelikle vaziyeti satıcıya yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla bildirecektir. 

Hizmetin sunulmasından kaynaklanan nedenlerin veya biletin/kodun çalışmaması hallerinin satıcıya yüklenebilir nitelikte olduğunun anlaşılması veya satıcıdan kaynaklanan hataların tespiti halinde, satıcı alıcının bildiriminden itibaren 3 gün içerisinde vaziyeti düzeltecektir. Vaziyetin düzeltilmesinin mümkün olmadığı hallerde alıcının ücret iadesi hakkı yoktur. Buna karşılık satıcı alıcıya ücretsiz yeni bir bilet/kod verecektir

Hizmetin sunulmasından kaynaklanan nedenlerin veya biletin/kodun çalışmaması hallerinin 3. Gerçek veya tüzel kişilerin kusurlarından kaynaklanması hallerinde satıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Alıcı hiçbir şekilde ve koşulda biletin/kodun ve ücretin iadesi talebinde bulunamaz.

5.Tek seferde en fazla 10 tane bilet/kod satın alınabilir. Bu uygulamanın amacı haksız bilet alımlarının önüne geçmektir. Bilet/kod alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini tespit edersek, bilet/kod alımı ister birden fazla kart kullanılarak, isterse de aynı hanenin üyelerinin kart kullanımları ile gerçekleştirilsin, şirketimizin belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri/kodları, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Otomatik vasıtaların kullanımı suretiyle bilet/kod satın alınması, kesinlikle yasaktır.

6. Kredi kartı ile ödemede bulunabilmek için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurmanız gerekmektedir. Kredi kartınızla tek çekimde ödemede bulunabileceğiniz gibi, farklı taksit seçeneklerine bölünmek suretiyle de ödemede bulunabilirsiniz. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir

7. ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile satın alınan biletlerin/kodların iadesi ve/veya değişimi mümkün değildir.

8.Şirketimiz , banka komisyon oranı tutarındaki ilgili hizmet bedeli dışında, biletlere/ bilet satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Siz, şirketimizin  sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, şirketimizin sorumlu kabul etmeyeceğinizi önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

DİĞER HÜKÜMLER

9.Bileti/kodu satın alan kişi, satın aldığı bileti/kodu hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Cep Tiyatrosu veya temsilcileri tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet/kod, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin/kodun ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet/kod, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz.

10.Sisteme giriş yapıldıktan sonra izlenilen oyun,program vs hiçbir şekilde ve araçla kayda alınamaz,indirilemez,paylaşılamaz,ifşa edilemez.

11.Sözleşme maddalerinden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır.

12.Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.

Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.

Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır.

13.Kişisel bilgilerinizin paylaşmak istemez iseniz, şirketimizin bilet/kod satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” dikkatlice okumanız gerekmektedir. Kişisel bilgilerinizi paylaşmak istemeyişiniz nedeni ile, size bilet satışı yapılamayacak olması durumunda, bu durumdan Cep Tiyatrosu sorumlu olmayacaktır.

14. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, “Gizlilik Politikası” kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Politikası hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Politikası hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

15. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile bileti/kodu satın alarak ve siparişi onaylarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

16.Şirketimiz, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın, üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz. 

17. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. Şirketimiz, biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.

İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet/kod satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

01.