Yükleniyor 0
Paylaş

Ödeme Şartları ve Koşulları

Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1 Satıcı Bilgileri

CEP TİYATROSU DİGİTAL YAYINCILIK VE PRODÜKSİYON TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Şehit Fethi Bey cad No:33 Konak/İZMİR

Telefon: 0232 445 20 33 

E-Posta: ceptiyatrosumobil@gmail.com

İnternet Adresi: www.ceptiyatrosu.com

 

MADDE 2 Konu

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Kodlar")satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

MADDE 3 Satışa Konu Malın Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri

 

3.1. Kodların tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.

 

MADDE 4 Fiyatlandırma, Geçerlilik ve Kullanım Süresi

 

4.1.Bir bilet/kod Türkiye sınırları içerisinde TL bazında, yurtdışında ise Dolar bazında olup sitede belirtilen fiyatı kabildir.

Satın alınan bilet/kod, şirketin “cep tiyatrosu” mobil uygulaması üzerinden kullanabilmektedir. 

Satın alınan bir bilet/kod tek kullanım hakkı (tek oyun,program vs izleme hakkı) vermektedir. Biletin/kodun geçerlilik süresi (aktiflik hali) satın alınmasından itibaren 7 gündür. Dolayısıyla satın alınmasını müteakip 7 günlük süre içerisinde kullanılması zorunludur. Aksi halde Bilet/kod zamanaşımına uğrayacak ve geçerliliğini kaybedecektir.Bu halde satıcının hizmeti sunma yükümlülüğü sona erecek olup satıcıya hiçbir kusur atfedilemez.

 

Biletin/kodun geçerlilik süresi içerisinde (7 gün içerisinde) kullanım süresi satın alınan kodun vasfına göre değişmektedir. Kullanım süreleri satın alınan biletin/kodun uygulamaya tanımlanmasından itibaren işlemeye başlar. Süre sona erdiğinde alıcının sistemi kapanacak ve satıcının hizmeti sunma yükümlülüğü sona erecektir. Bu süre içerisinde alıcının bileti/kodu kullanmaması veya tercih ettiği oyunu,programı vs tam ve eksiksiz izleyememesi hallerinde satıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.Satıcı hizmetin ifasını tam ve eksiksiz gerçekleştirmiş sayılacaktır. 

 

4.2. Madde 4.1'te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 5 Biletin/Kodun Teslimatı

 

5.1. Bilet/kod, Tüketici'nin ödeme yapmasını müteakip gelecek ekranda otomatik olarak çıkacaktır.

 

5.2. Tüketici, Bileti/kodu teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

 

5.3. Kaybolan,çalınan bilet/kod alıcının sorumluluğunda olup satıcıya hiçbir kusur yüklenemez.

 

MADDE 6 CAYMA HAKKI

 

6.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 maddesine istinaden alıcının, satın aldığı biletlere/kodlara dair cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

Tüketici'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmeler ve Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

6.2. Kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır :

a) Tüketici’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

b) Kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar

c) Yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar

d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

e) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar

f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti

i)Tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

j) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Tüketici’nin ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 

MADDE 7 Genel Hükümler

 

7.1 Tüketici, işbu Form'da satışa konu Kodun temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

7.2 Tüketici; işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Kodlara ait temel özellikler, Kodların vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

7.3 Satıcı, biletin/kodun teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tüketici'yi bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir bilet/kod tedarik edebilir.

 

7.4 Herhangi bir nedenle bilet/kod bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

7.5 Kodların bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde satıcı'nın biletin/kodun bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

MADDE 8 Yetkili Mahkeme

 

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

MADDE 9 Diğer Hükümler

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

 

01.